УКР ЭНЕРГО

Укренерго змінює підходи до планування розвитку ОЕС України
11 Жовтня 2017
Системний оператор Об’єднаної енергосистеми України – ДП «НЕК «Укренерго» переходить на загальноєвропейську практику розробки документів, що визначають майбутній розвиток вітчизняної енергетичної інфраструктури.
Йдеться про «Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» та «План розвитку системи передачі на наступні 10 років», які формуватимуться згідно з нормами нового Закону України «Про ринок електричної енергії», спрямованого на імплементацію цілої низки актів законодавства Енергетичного Співтовариства у сфері енергетики.
Знаковою особливістю нового Плану є розділ «Система передачі майбутнього», у якому чітко визначений європейський вектор розвитку системи передачі та його головна мета – інтеграція ОЕС України з мережею континентальної Європи (ENTSO-E). Окрема увага приділена перспективним напрямкам розвитку системи передачі, з огляду на світові тенденції та цілі енергетичної стратегії України – збільшенню частки електроенергії з ВДЕ у енергетичному міксі, розумним мережам Smart grid тощо.
План розвитку системи передачі на наступні 10 років містить, зокрема:
• заходи, спрямовані на забезпечення безпеки постачання електричної енергії;
• основні об’єкти системи передачі, будівництво або реконструкція яких є доцільними протягом наступних 10 років;
• інформацію про об’єкти системи передачі, які мають бути збудовані та/або реконструйовані протягом наступних 10 років, строки їх будівництва та/або реконструкції, джерела фінансування;
• інформацію про інвестиції в об’єкти системи передачі, щодо яких вже прийняті рішення та які перебувають на стадії реалізації, із зазначенням прогнозних інвестицій, що мають бути здійснені протягом наступних трьох років.
В свою чергу, План розвитку системи передачі на наступні 10 років розробляється на основі Звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей, а також планів розвитку суміжних систем передачі та систем розподілу електричної енергії.
Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей розроблений вперше та охоплює сценарну оцінку прогнозних балансів потужності та електроенергії ОЕС України на короткострокову, середньострокову та довгострокову перспективу. Документ враховує структурні, економічні, ринкові, та екологічні умови, запровадження концепції управління попитом (Demand Response), питання енергоефективності та стандарти операційної безпеки.
Такий звіт включає:
• опис сценаріїв розвитку;
• методологію моделювання попиту/пропозиції на електричну енергію та роботи ОЕС України;
• аналіз основних тенденцій розвитку генеруючих потужностей та навантаження;
• оцінку ризиків ОЕС України у разі настання критичних умов;
• результати розрахунків режимів роботи ОЕС України за найгіршими сценаріями та заходи із запобігання дефіциту генеруючої та передавальної потужності.
Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей» та «План розвитку системи передачі на наступні 10 років» затверджуються Регулятором – НКРЕКП.
«Новий підхід до реалізації однієї з наших ключових функцій – планування розвитку енергосистеми, дозволить нам більш конкретно та реалістично здійснювати цю роботу, реагувати та діяти більш гнучко, з урахуванням сучасних тенденцій та процесу реалізації великих інфраструктурних проектів», – прокоментував подію керівник «Укренерго» Всеволод Ковальчук.

Довідково.
Раніше, відповідно до положень Закону України «Про засади функціонування ринку електричної енергії України» (втратив чинність від 11.06.2017, підстава 2019-19), Оператор системи передачі (ДП «НЕК «Укренерго») щороку, згідно порядку, затвердженого Міненерговугілля України, здійснював розробку плану розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років, у якому, зокрема, зазначалися:
• обґрунтовані прогнозні обсяги попиту на електричну енергію, обсяги міждержавних перетоків електричної енергії, обсяги необхідної встановленої потужності електростанцій з урахуванням розбивки за типом генеруючих потужностей, видом палива (джерелом енергії, у тому числі альтернативних джерел енергії та регіонів їх розташування), що використовується в технологічному процесі, та термінів вводу та виводу генеруючих потужностей з експлуатації;
• об’єкти магістральних (міждержавних) електричних мереж, які мають бути збудовані та/або реконструйовані, та терміни їх будівництва;
• оцінка потреб в інвестиціях у розвиток генеруючих потужностей та магістральних (міждержавних) електричних мереж на наступні три роки та пропозиції щодо джерел фінансування.
При цьому План розвитку об’єднаної енергетичної системи України на наступні десять років затверджувався Кабінетом Міністрів України за погодженням Міненерговугілля України та НКРЕКП.

СКАЧАТЬ >>>>>